Święto Chrztu Pańskiego - Gdzie chrzest, tam nadzieja...

resizedimage299446 chrzcielnica

Niedziela 13. stycznia 2019 r. zamyka okres świętowania Bożego Narodzenia.

         Nie bez powodu  Msze św. rozpoczynała pieśń "Gdzie chrzest, tam nadzieja", bo dzień ten, święto Chrztu Pańskiego, zachęca, byśmy pomyśleli o naszym chrzcie. Mówił o tym w homilii ks. kan. dr Błażej Dojas. Nad brzegami Jordanu Bóg dochowuje obietnicy, że weźmie na siebie losy człowieka, a Jezus jest tego namacalnym i ostatecznym znakiem: "To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie".  Jezus przyjął chrzest głoszony i udzielany przez Jana Chrzciciela. Tajemnica chrztu związana jest z wodą i Duchem Świętym. To moment wielkiej pokory Jezusa, Tego, który był Bogiem, nie miał grzechu, a jednak stanął razem z pokutnikami,  aby przyjąć chrzest w wodach rzeki. Przyjął chrzest, by nam utorować drogę do zbawienia. Ewangelia podkreślała, że Jezus, "gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego".  Duch Święty  zstępuje w pełni na Jezusa, aby dać Mu siłę do pełnienia Jego misji w świecie. To Duch jest "sprawcą" chrztu...

         Ta niedziela uświadamia nam, że zostaliśmy wybrani, Bóg powołuje nas do świętości. Otwiera oczy naszego serca na prawdę, prowadzi nasze życie drogą miłości. Dzięki temu jesteśmy dziećmi wielkiego Króla, Boga, jak wielka to godność. "Nie jesteśmy byle kim, by żyć byle jak". - podkreślał kapłan. Dziękujmy za dar chrztu, za nadzieję bycia świętym. To dzięki naszym rodzicom możemy iść po nadzieję, po Niebo. Dziękujmy i módlmy się za rodziców chrzestnych i za kapłanów, którzy udzielili nam sakramentu chrztu św. Niech Niebo będzie dla nas najwyższą wartością, bezpiecznym miejscem naszej przyszłości... - podsumował ks. Kustosz. 

         Po homilii miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego. Teraz każdy mógł świadomie wypowiedzieć słowa, które kiedyś w jego imieniu wypowiedzieli rodzice: "wyrzekamy się i wierzymy...".

 

         Na zakończenie Eucharystii przyjęto w poczet kandydatów 5 letniego Filipa Betchera, który przez cały rok będzie przygotowywał się do ministrantury. Wierzymy, że wytrwa w swoim postanowieniu, a dobry Bóg będzie mu błogosławił.

 

         Piękny świąteczny czas. Tego dnia także papież Franciszek zachęcał do wspomnień własnego chrztu, do pamiętania jego daty, "...bo jest to święto, data naszego pierwotnego uświęcenia, jest to data, kiedy Ojciec dał nam Ducha Świętego, który pobudza nas, byśmy szli, to data wielkiego przebaczenia. Nie zapomnijcie: jaka jest data mojego chrztu? ".

 

arrow_upward