Pójdź za mną...


 

         Każda niedziela to „mała Wielkanoc” mówił podczas sumy 28 października 2018 kustosz sanktuarium MBUCH ks. dr Błażej Dojas. Gromadzimy się wokół Chrystusa Zmartwychwstałego, u stóp Jego Matki, by czerpać ze zdrojów zbawienia, by modlić się za kapłanów i o kapłanów, o nowe powołania. 

         A że niedziela, której patronował św. Juda Tadeusz to powołaniówka, w uroczystej celebracji liturgii, we wspólnej modlitwie, uczestniczył kleryk Wojciech z diecezji gnieźnieńskiej, alumn IV roku Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
         On też wygłosił homilię. We wstępie mówił o tym, że człowiekowi często towarzyszy  przekonanie, że  jesteśmy w  sytuacjach bez wyjścia. Widzimy wiele cierpień, bólu, jesteśmy wrażliwi, ale nie dostrzegamy chorób, które trawią nasze serca, dusze.

         Tu mówca nawiązał do odczytanej wcześniej Ewangelii, do postawy niewidomego żebraka, Bartymeusza. Jakże piękna i wielka jest jego wiara. Ten odrzucony poza margines społeczny człowiek, woła z ufnością i jednocześnie odwagą: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Bartymeusz może stanowić wzór. Kiedy choroba ducha trawi nasze wnętrze, boimy się, bo brak nam zaufania do Boga.

         Kleryk Wojciech mówił, że potrzeba nam wytrwałego wołania, szczególnie ludziom młodym, bo to ich Pan Bóg powołuje do wyboru drogi. Jeżeli  Pan Bóg woła, daje siły ... - mówił kleryk. Głównym powołaniem każdego jest powołanie do świętości, które ma swoje źródło w  chrzcie świętym. Tu mówca przywołał słowa papieża Franciszka o świętości.

         Kończąc homilię kleryk prosił o modlitwę, za całą wspólnotę seminaryjną – przełożonych, wykładowców i alumnów. Wspomniał też ich pielgrzymkę do smolickiego sanktuarium sprzed czterema lat, kiedy to zawierzyli się Matce Bożej Uzdrowienia Chorych i każdego dnia czują Jej obecność i modlitewne wsparcie wiernych.

         Prosił także o błogosławieństwo dla Kapłanów posługujących w parafii oraz tych, którzy tu kiedyś posługiwali. Wyraził także wdzięczność za materialne wsparcie, zapewniając o codziennej modlitwie za wszystkich Dobrodziejów i Darczyńców.

 

         Niedzielną celebrację zakończyło krótkie spotkanie kleryka z dziećmi, wspólna modlitwa i dzielenie się świadectwem Jego powołania...

arrow_upward