Inauguracja Sanktuarium - informacje organizacyjne

2 maja 2015

Informacje dla grup, delegacji, organizacji, wspólnot, ruchów
uczestniczących w uroczystości inauguracji
sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach

 

 1. Dla pielgrzymów przybywających, przygotowane zostaną parkingi, na które kierować będą służby porządkowe. Prosimy o podporządkowanie się wskazaniom służb Policji i Straży Pożarnej.
 2. Chorych z niepełnosprawnością prosimy podwozić do samego Kościoła.
 3. Chorzy szczególnie na wózkach inwalidzkich, proszeni są o zajmowanie miejsc w nawie głównej kościoła i przed prezbiterium.
 4. W Kościele będą wolne miejsca. Część z nich będzie zarezerwowana dla księży koncelebransów, dla imiennie zaproszonych gości i dla osób konsekrowanych.
 5. W miarę możliwości prosimy o zabranie ze sobą składanych krzeseł.
 6. Uczestnicy uroczystości przy wejściach na teren Sanktuarium otrzymają - od wolontariuszy mających żółte koszulki - śpiewnik i obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i modlitwą.
 7. Będzie punkt medyczny (pierwsza pomoc) – miejsce oznakowane na terenie Sanktuarium.
 8. Specjalnie przygotowane toalety tzw. Toi-Toi będą się znajdowały przy salce katechetycznej na terenie probostwa.
 9. Poza terenem Sanktuarium zostaną przygotowane stoiska gastronomiczne, w których po zakończonych uroczystościach liturgicznych, będzie można kupić coś do jedzenia i picia.
 10. Wolontariusze wraz z służbami porządkowymi będą również informować o dojściu do gastronomii i toalet.

 

Informacje dla Księży i Osób Życia Konsekrowanego
przyjeżdżających na Uroczystość

 

 1. Dla Księży i Osób Konsekrowanych przygotowane zostaną parkingi przy probostwie i Instytucie Ochrony Roślin, na które kierować będą służby porządkowe.
 2. Miejsca dla Księży Koncelebransów będą przygotowane w prezbiterium i po prawej stronie kościoła (od strony obrazu Św. Jana Pawła II).
 3. Miejsca dla Osób Konsekrowanych w nawie głównej kościoła.

 

 

arrow_upward