Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę .... GALERIA ZDJĘĆ

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę ....

GALERIA ZDJĘĆ - Pierwsza Komunia Święta cz.1
GALERIA ZDJĘĆ - Pierwsza Komunia Święta cz.2
GALERIA ZDJĘĆ - Pierwsza Komunia Święta cz.3
GALERIA ZDJĘĆ - Wręczenie obrazków cz.1
GALERIA ZDJĘĆ - Wręczenie obrazków cz.2
GALERIA ZDJĘĆ - Poświęcenie rowerów
GALERIA ZDJĘĆ - Sesja zdjęciowa

pragnę przyjąć Jezusa do swego serca... Taka myśl przyświecała dzieciom, które w dniu pięćdziesiątnicy, w Dniu Zesłania Ducha Świętego, tj. 20 maja, po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego, by zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą przyjąć prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią hostii - białej okruszyny chleba...

         Tuż przed godz. 10.00 dzieci wraz z rodzicami zgromadziły się na dziedzińcu kościelnym u stóp figury Matki Bożej. Tam ks. dziekan, kustosz sanktuarium dr Błażej Dojas, nawiązując do sakramentu Chrztu Świętego, przypomniał, że są dziećmi Boga, a ich jedność będzie jeszcze większa, gdy po raz pierwszy przyjmą do serca Pana Jezusa. Po odmówieniu stosownej modlitwy kapłan poświęcił  dzieci, a te poprosiły rodziców o błogosławieństwo. Najpierw ojcowie, potem matki czyniąc znak krzyża na czołach swych dzieci, wypowiadali słowa błogosławieństwa by to szło z nimi przez całe życie.

         Przy wtórze dzwonów z pieśnią na ustach „Kiedyś o Jezu chodził po świecie...”, procesyjny orszak wkroczył do świątyni, pięknie udekorowanej białymi kwiatami i zielonymi wianuszkami uplecionymi z bukszpanu, która tego dnia przemieniła się w swoisty wieczernik... Na wszystkich dziecięcych twarzach malowało się skupienie, przejęcie, ciekawość, ale i wielka radość.
Po odsłonięciu cudownego obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, przedstawiciele rodziców: p. Beata Szyrner, p. Sławomir Figielek i p. Sławomir Jarczewski poprosili ks. Proboszcza o udzielenie ich dzieciom I Komunii św. i modlitwę w ich intencji oraz ich rodzin... Po tym rozpoczęła się celebracja uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. dr Błażej Dojas.  Służbę liturgiczną ołtarza oprócz ministrantów pełnili seniorzy: Patryk Kamiński ( I czytanie ) i Miłosz Szyrner ( II czytanie ).

         W homilii ks. Celebrans wrócił pamięcią do swej misji na Madagaskar i tego, jak trudno było pojąć tamtejszym mieszkańcom symbolikę gołębicy. My także nie możemy pojąć jej roli w Bożych planach. Tu mówca przypomniał, jak tłumaczy to Pismo Święte, wskazując sceny stworzenia świata, zwiastowania i wreszcie spotkanie w wieczerniku w dniu pięćdziesiątnicy. Uczestniczymy w wielkim misterium. Przez tajemnicę chrztu św. zostaliśmy dziećmi Bożymi. Sakrament bierzmowania umacnia nas wyznawaniu Boga. To Duch Święty sprawia, że rozpoczynamy i kończymy dzień ze znakiem krzyża. To Duch Święty prowadzi nas po Jezusa - Hostię. Zwracając się do dzieci, mówił, by kochały Jezusa, a On będzie je prowadził. Nie wyrzucajcie Go ze swojego serca, otwórzcie Mu drzwi na całe swoje życie. Niech je umacnia, by było piękne, jak usłane płatkami róż... Idźcie przez życie jak wasi patronowie, a rodzice niech będą dla was wzorem... Homilię ks. Dziekan zakończył modlitwą św. Augustyna : "Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem..."

         Po homilii ojcowie odpalili od paschału świece chrzcielne i nastąpiło odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego... W modlitwie powszechnej polecano: papieża, kapłanów, rodziców chrzestnych, rodzeństwo, gości, dzieci pierwszokomunijne, nauczycieli, katechetów i za całe gromadzenie ...

         Dalej nastąpiła procesja ofiarna, w której dzieci niosły:

- świece - symbol światłości świata, symbol Chrystusa, którego przyjmą do swoich serc; kwiaty jako wyraz wdzięczności za Eucharystii; indeksy - dowód dziecięcej pracy, przygotowań do sakramentu pokuty i eucharystii, symbol miłości; chleb - codzienny pokarm, prosząc, by nikt na świecie nie cierpiał głodu; wodę i wino - symbol tego, co Boskie i ludzkie, przemienione na ołtarzu staną się symbolem zbawienia; chleb eucharystyczny niesiono z prośbą, by Bóg był z nami zawsze przez wszystkie dni.  Rodzice (p. Anna Dolińska, p. Agnieszka Wielebska  i p. Piotr Grobelny ) w trosce o piękno sprawowania liturgii przynieśli w darze obrusy. Gest ten  to także niezwykła  lekcja, nauka dzielenia się z innymi tym, co posiadamy...

         W bogatej liturgii przyszedł wreszcie moment na punkt kulminacyjny uroczystości - przyjęcie hostii. Dzieci podchodziły do stóp prezbiterium w asyście swoich rodziców, klękały na klęczniku ozdobionym białym suknem. Umilkły śpiewy, bo ... wielkie wydarzenia dzieją się w ciszy, więc przyjęcie Pana Jezusa przez każde dziecko ogłaszał gong. I tak 26 razy, bo tyle dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii.   Licznie zgromadzeni w sanktuarium wierni, towarzyszyli im w cichej modlitwie....

         Uroczystą Mszę św. zakończyły podziękowania. Izabela Niedbała w imieniu wszystkich dzieci, dziękując Panu Jezusowi, wyraziła radość z przyjęcia I Komunii św. , skierowała słowa wdzięczności do ks. Dziekana dr. Błażeja Dojasa, Katechetów, Nauczycieli, Rodziców, Rodziców Chrzestnych, Dziadków ... Wszystkim za ... wszystko powiedziała staropolskie „Bóg zapałać”. Wyrazem dziecięcej wdzięczności były białe kwiaty wręczone ks. Proboszczowi, Katechetom, Nauczycielom, Rodzicom.

 

         Po południu, o godz. 16,00 pod przewodnictwem ks. Dziekana odprawiono majowe nabożeństwo, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i uroczystym błogosławieństwem. Był to szczególny moment, by zauważyć i podziękować rodzicom chrzestnym, tym których rodzice biologiczni wybrali, by byli dla nich wsparciem w chrześcijańskim wychowaniu dzieci. Ks. Proboszcz zachęcał do modlitwy za naszych chrzestnych, gdy dziękujemy Panu Bogu za wielki dar Chrztu świętego i Eucharystii. Niezwykłą pamiątką tego dnia będzie obrazek z wizerunkiem sanktuarium i gołębicy oraz wymownym tekstem, hasłem nawiązującym do roku liturgicznego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”...

         Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej ubogacili pięknym śpiewem: panie organistki - Katarzyna Chmielarczyk i Dorota Niestrawska oraz chór parafialny.

         Biały tydzień ...

         Zgodnie z tradycją w poniedziałek rozpoczął biały tydzień, symbol duchowej czystości. Towarzyszył  mu podobny nastrój jak sama uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, te  komunijne stroje - białe alby, a i oprawa mszalna zbliżona była do przebiegu mszy komunijnej. Ten szczególny czas służył wyciszeniu i wspomagał w pełnym przeżywaniu sakramentu Eucharystii. A że poniedziałek, drugi dzień Zielonych Świąt, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, to „imieniny” Maryi, dzieci przyniosły do kościoła bukiety kwiatów, które złożyły na ołtarzu, u stóp Maryi, Pani Smolickiej jako wyraz swej dziecięcej wdzięczności i oddania.

         We wtorek dzieci przyjechały do kościoła na rowerach, które są popularnym prezentem komunijnym. Po Mszy św. ks. kan. dr Błażej Dojas odmówił stosowną modlitwę, pobłogosławił i poświęcił pojazdy, po czym wszyscy wyruszyli na rowerową pielgrzymkę do Raszew, by zgodnie z kilkuletnią majową tradycją, odmówić Litanię Loretańską do NMP przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach. Tam spotkali się też w lasku pp. Szymańskich, by po trudach rowerowego wysiłku, odpocząć na ławeczkach, zawierzyć się Matce Bożej, odprawiając majowe nabożeństwo... i spożyć małe co nieco, bo mieszkańcy Raszew podjęli strudzonych pielgrzymów kawą, ciastem i napojami chłodzącymi. Serdecznie dziękujemy za dobre serce i gościnność...

         I tak każdy dzień białego tygodnia upływał na modlitwie, wspólnych spotkaniach, pamiątkowych fotografiach, na budowaniu pamięci o tym ważnym wydarzeniu. Na piątkowy wieczór dzieci  pierwszokomunijne zaprosiły swoich dziadków, by pokazać, jak są ważni w ich życiu.... Tego dnia uroczyście przystąpili do ołtarza Pańskiego razem ze swoimi dziadkami. Piękna łączność pokoleń, bo pierwsza Komunia Święta to nie tylko wielkie przeżycie dla dzieci i ich rodzin, ale dla wszystkich uczestników uroczystości. Pozwala bowiem na przeżywanie wielkiego święta miłości Boga do człowieka, pozwala wrócić pamięcią do własnej komunii, wspomnieć kapłanów, którzy podali nam Pana Jezusa. Ufamy, że dzieci na zawsze zaprzyjaźnią się z Jezusem, a ich radość już tu, na ziemi, będzie wielka...

 

 

.

arrow_upward