Zakończenie Roku Miłosierdzia - GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ 1
GALERIA ZDJĘĆ 2
GALERIA ZDJĘĆ 3
GALERIA ZDJĘĆ 4 

       Dobiegł końca Rok Jubileuszowy. W smolickim Sanktuarium uroczystość symbolicznego zamknięcia Bramy Miłosierdzia miała miejsce 12 listopada 2016 r. W sobotnie przedpołudnie o godz. 11,30 rozważano tajemnice radosne różańca świętego. W samo południe przy wtórze dzwonów z wieży kościelnej, w asyście kapłanów z Dekanatu Jutrosińskiego i sąsiednich parafii: Pępowo i Sobiałkowo, Bractwa  Ministranckiego i ministrantów do świątyni przybył J.E. Ks. Bp. Grzegorz Balcerek.

         Po odsłonięciu łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych Kustosz Sanktuarium nawiązał do uroczystości otwarcia Bramy Miłosierdzia ( 20. 12. 2015 r.), której przewodniczył emerytowany dziś ks. dziekan Stanisław Matuszczak. Mówił o bogatych przeżyciach duchowych, które stały się naszym udziałem, wewnętrznym, duchowym uzdrowieniu wszystkich, którzy tu przybywali, a także tych, którzy przyjęli sakrament chrztu, małżeństwa, namaszczenia chorych, czy też odchodzili do Wieczności ... Prosił Ks. Biskupa, by podczas sprawowanej Eucharystii złożył to wszystko w ręce Pana Boga...

         Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez 16 kapłanów przewodniczył Ksiądz Biskup Grzegorz. On też skierował do licznie zgromadzonych wiernych słowo Boże, wyjaśniając na wstępie, dlaczego Boże miłosierdzie zostało obrane jako temat Roku Jubileuszowego, dlaczego współczesnemu człowiekowi tak bardzo jest ono potrzebne. Kościół ma więc tu do spełnienia szczególną misję głoszenia miłosierdzia, by dotknąć sercem Bożego serca.   «Ja jestem z wami aż do skończenia świata». Te słowa Jezusa upewniają nas, że nie jesteśmy osamotnieni, gdy głosimy i wprowadzamy w życie Ewangelię miłości. Bóg bogaty w miłosierdzie nie posługuje się logiką człowieka, widzi każdego, nawet, gdy oddala się przez grzech, kocha nas  i cieszy się z każdego powrotu, bo każdy z nas jest dzieckiem Bożym. W ciągu minionego roku papież Franciszek tak bardzo nam to okazywał, pochylając się nad ludźmi z marginesu, więźniami, bezdomnymi, odrzuconymi, spełniając uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.

         Dalej Ksiądz Biskup mówił bardzo obrazowo, że Kościół jako wspólnota powinien pełnić rolę szpitala polowego, zbierać z "pola walki" ludzi poranionych, poszkodowanych i leczyć ich balsamem miłości i miłosierdzia. Takim szpitalem polowym jest Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach. Uczniowie Chrystusa mają pełnić rolę sanitariuszy, którzy "zwożą" chorych na duszy do lekarza - Chrystusa, by ich uzdrowił mocą Bożego miłosierdzia . Naśladujmy miłosiernego Ojca, apelował Ksiądz Celebrans.      Ileż to razy w ciągu tego roku papież Franciszek apelował : nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, dawajcie ... Zachęcał do codziennego praktykowania uczynków miłosierdzia, do refleksji nad własnym życiem.

         Kończąc Rok Miłosierdzia warto sobie postawić szereg ważnych pytań, dyktowanych rachunkiem sumienia i odpowiedzieć na nie we własnym sercu, np.: " Czym różnił się ten rok od innych w moim życiu? Czy dobrze wykorzystałem ten święty czas ? Czy coś zmieniło się w moich relacjach z innymi ? ....

         To na Kapłanach, jak podkreślał Ksiądz Biskup, spoczywa odpowiedzialność za życie wspólnot parafialnych. Dziękował więc za różne inicjatywy podejmowane w ciągu całego roku na rzecz pobudzania apostolstwa miłosierdzia. Nie można jednak ustawać w naszych działaniach, by nie był to tylko jeden rok, ale do końca życia kształtujmy nasze serca na wzór Boga bogatego w miłosierdzie. "Niech ten rok będzie inspiracją do dobrego życia chrześcijańskiego, do mądrych inicjatyw duszpasterskich. Wychodźmy w świat czynić Boże miłosierdzie, niech ono trwa tam, gdzie Pan Bóg nas stawia”.

         Po homilii Ks. Kustosz poprosił o dopuszczenie do służby liturgicznej przy ołtarzu
i błogosławieństwo dwu kandydatów na ministrantów: Marcina Nowaka i Dawida Ławniczaka. Złożył też świadectwo ich świadomości i gotowości. Ks. Biskup poświęcił komże i pelerynki, które zostały nałożone nowo promowanym ministrantom.

         Po modlitwie powszechnej do ołtarza ruszyła procesja z darami. Miały one szczególne znaczenie, szczególny wymiar. Na ręce Biskupa honorowi krwiodawcy złożyli dokument potwierdzający akcję  "Moja kropla krwi dla drugiego",  w ramach której 44 osoby oddały 19,83 litrów krwi, a także zarejestrowano 6 dawców szpiku kostnego.

         Chwile wzruszenia przeżyli wszyscy, kiedy do ołtarza szli państwo Kinga i Rafał Gano z Oczkowic z małym, pełnym dziecięcej radości Kubusiem, cudownie uzdrowionym chłopcem, obchodzącym w tym dniu swoje trzecie urodziny. Jako wyraz swego bezgranicznego zawierzenia, oddania i dziękczynienia u stóp Maryi złożyli bukiet róż.

         Ks. Biskupowi wręczono też księgę zawierającą 2357 próśb i podziękowań indywidualnych osób, a także zorganizowanych grup pielgrzymkowych, które w ciągu tego roku przybyły do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Matki Miłosierdzia, a także potwierdzenie, że 186 kapłanów sprawowało Eucharystię w naszym Sanktuarium. Dalej niesiono wino i wodę oraz chleb ...

         Kończąc uroczystą celebrację, dziękowano Panu Bogu za to, że w tym roku obdarzył nas szczególnym błogosławieństwem , śpiewając "Magnificat " Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego... 

         Po pieśni pełnej dziękczynienia wystąpił Patryk Kamiński, prezes ministrantów, który w imieniu 11 dorosłych, ustępujących ze służby ministrantów w piękny, wzruszający sposób skierował słowa podziękowania do  tych wszystkich,  którzy formowali  ich chrześcijańskie życie, kształtowali  młode serca, charaktery, uczyli odpowiedzialności, wspierali w chwilach zwątpienia, doradzali, podpowiadali, a czasem i skarcili, którzy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlili się z nimi o nowe, święte powołania kapłańskie, o wytrwanie w służbie przy ołtarzu ... Wyrazem wdzięczności były kwiaty wręczone: ks. Biskupowi, który przy każdej wizycie zauważał służbę liturgiczną ołtarza, znalazł czas na chwilę serdecznej rozmowy;  Ks. Błażejowi, który obdarzał ich wielkim zaufaniem, życzliwością, modlitewnym wsparciem i którego zapewniano, że zawsze może na nich liczyć. Nie zapomniano też o Rodzicach, którzy Bogiem silni stanowili wzór dla swoich dzieci oraz  zmarłym ks. Krzysztofie Woźnym, który przyjmował ich do służby, pasował na ministrantów. Na jego grobie złożono kwiaty
i zapalono znicz ...

         Patryk zapewniał, że nadal chcą służyć Bogu i Ojczyźnie. Prosił o przyjęcie ich do Bractwa Ministranckiego. Tu nastąpiło zdjęcie alb i złożenie ich na ołtarzu. Symboliczny był gest podania ręki przez prezesa Bractwa p. Józefa Winnego, jako znak przyjęcia do grona tych, którzy już nie są ministrantami, ale nadal służą Bogu...

         Po uroczystym błogosławieństwie wszyscy wierni opuścili świątynię. Jako ostatni wyszedł z niej J.E. Ks. Biskup Grzegorz Balcerek, dokonując symbolicznego zamknięcia Bramy Miłosierdzia, a tym samym zakończenia Roku Jubileuszowego. Podziękował też za wspólne chwile modlitewnego zamyślenia.

         A my mamy świadomość  szczególnych przywilejów, którymi się cieszyliśmy - odpustów, darów łaski tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Potęga Bożego Miłosierdzia jest olbrzymia, dlatego z nadzieją patrzymy w przyszłość i chcemy nadal czerpać z Jego skarbca. Chcemy wierzyć, że ten szczególny czas zostawił w każdym z nas trwałe owoce, że jeszcze szerzej otworzymy swe serce na Boga, na Bożą miłość  ...

          

        

 

 

 

            

arrow_upward