Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych - w tym radosnym dniu wspominamy i modlimy się się do tych wszystkich, którzy przebywszy trud ziemskiego pielgrzymowania, cieszą się chwałą zbawionych w niebie. Właśnie poprzez tę eucharystyczną ofiarę, poprzez uczestnictwo w Ciele i Krwi Pańskiej pragniemy jak najpełniej zjednoczyć się z nimi i wspólnie wychwalać Dobrego Boga za cuda, jakich dokonał w ich życiu oraz za to, że nas wszystkich powołał do udziału w swojej świętości. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Msze Św. w tym dniu, w Sanktuarium odbędą się o:

godz. 8.00,

- godz. 10.30

- godz. 14.00

- Nabożeństwo na cmentarzu rozpocznie się o godz. 15.00.

 

arrow_upward