Informacje z życia Parafii

Nieustającej pomocy, o Matko, wzywamy Twej ....

Zwieńczeniem odpustowych uroczystości była niedzielna. O godz. 11.15 rozpoczęła się nowenna do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych odprawiona przez ks. kanonika Jerzego Szczepaniaka.
            W samo południe przy wtórze orkiestry dętej z Kobylina pod dyrekcją p. Łukasza Maćkowiaka w asyście Kapłanów z Diecezji Kaliskiej, Poznańskiej, Wrocławskiej, służby liturgicznej przybył do Sanktuarium J.E. Ks. Biskup Stanisław Napierała z Kalisza. Po krótkiej indywidualnej modlitwie nastąpiło odsłonięcie  łaskami słynącego  obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i rozpoczęła się koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa w asyście emerytowanego dziekana dekanatu jutrosińskiego ks. Stanisława Matuszczaka i ks. kanonika Jerzego Szczepaniaka oraz licznie przybyłych  księży. A że uroczystości odpustowe połączono z dziękczynieniem za dobre, bezpieczne i szczęśliwe zbiory,  pobłogosławiono wieńce żniwne przyniesione przez delegacje poszczególnych wiosek przynależnych do parafii (Pasierby, Raszewy, Smolice, Zdziętawy), a także Hodowli Roślin oraz poświęcono ziarno pod przyszłoroczne zasiewy.

            Celebracji towarzyszyła atmosfera, oddania się Bogu. Ważne miejsce pełniła homilia wygłoszona przez Ks. Biskupa. Nawiązał On do historii cudownego obrazu, która nierozłącznie wpisuje się w dzieje Smolic. Ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych to wielkie wydarzenie, dopiero co zaistniałe przenika do świadomości mieszkańców. Jest to potwierdzenie kultu Maryjnego i w tym kierunku należy zmierzać. Co ciekawe, mówił kaznodzieja, sanktuarium stał się kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. To właśnie On ukazał swą miłość miłosierną. Uzdrowienia to właśnie wylew miłosierdzia. Ten kto doświadczył choroby, bólu, cierpienia idzie do Maryi - Matki. Potrzeba cudu i nieraz ten cud otrzymujemy, o czym świadczą wota. Każdy, kto z wiarą zwraca się do Maryi, doznaje Jej pomocy, co nie znaczy, że zostaje uzdrowiony. Maryja sprawia, że choroba jawi się w innym aspekcie, odkrywamy jej nowy sens zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym.

            Ks. Biskup mówił też o roli konfesjonału, który wskazuje drogę, którą prowadzi Maryja od uzdrowienia ducha do uzdrowienia ciała. Jest to swoisty powrót do Boga, by stanąć przed nim w prawdzie, uzyskać przebaczenie ... Zastanawiające wydawać by się mogło, że odpust parafialny MBUCh obchodzimy w dzień, święto Jej narodzin. Ale tu ważny jest właśnie czas. W dziejach ludzkości pojawia się Jutrzenka zapowiadająca Wschód Słońca, narodziny Syna. Rodzi się przyszła Matka. Jest to wydarzenie dziejowe i radosne. Ale data ta splata inne dwa wydarzenia - wybuch II wojny światowej i rozpoczęcie roku szkolnego. Wolność łączymy z Maryją. To kardynał A.  Hlond wypowiadał prorocze słowa: "Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem... Mówił, że "zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi". I mamy wolność! I tu jest właśnie łączność ze szkołą. Szkoła to sprawa nas wszystkich, to racja stanu! Szkoła to nie tylko ośrodek przekazywania wiedzy, ale i wychowania, przekazywania wartości chrześcijańskich, przygotowania do służenia ojczyźnie, do formowania patriotyzmu. Ks. Biskup apelował o normalność w szkole.

Homilię zakończono słowami: "Maryjo, Pani Smolicka, Matko Boża Pocieszenia, Matko Boża Uzdrowienia Chorych pozdrawiamy Cię  z radością, sławimy Ciebie, dziękujemy za wszystko i życzymy Ci, ażeby tutaj stał się największy akt czci, aby Twój wizerunek został ukoronowany". W tym miejscu odezwały się gromkie brawa potwierdzające to życzenie...

            Po modlitwie powszechnej w procesji z darami przyniesiono m.in. dziesięć nowych ornatów zakupionych przez Matki Różańcowe. Uroczystą celebrację Mszy św. zakończyła procesja wokół ołtarza, podczas której małe dziewczynki  w białych sukienkach płatkami kwiatów słały drogę po której kroczył Pan ukryty w białej Hostii w monstrancji, a potem donośne "Te deum laudamus" wypełniło całą świątynię.

            Kustosz Sanktuarium ks. dr. Błażej Dojas podziękował wszystkim za udział w uroczystościach odpustowych, zaszczytem i wyróżnieniem dla parafii było przewodniczenie tej Mszy św. przez Ks. Biskupa. Zapewniono Go o modlitwie, a w związku ze zbliżającymi się urodzinami wręczono dostojnemu Jubilatowi bukiet  z osiemdziesięciu róż.

            W odpowiedzi ks. Biskup Stanisław Napierała wyraził swą ogromną radość z obecności, a także podkreślił rolę zawodu rolnika, jako tego, który chyba jak nikt jest blisko Boga, życzył by poświęcone pod nowy zasiew zboże wydało plon stokrotny. Podkreślał też zasługi Ks. Proboszcza dla szerzenia kultu Maryjnego, jego charyzmat Maryjny, to, że przekazano w Jego ręce to dziedzictwo, znaczy, że był to zamysł Boży : " Chce Cię tu mieć i Ona kierunek wyznaczy, upewni w posłaniu, jakie z urzędem proboszcza zostało włożone w Twe ręce. (...) Życzę, by Maryja otrzymała koronę. Niech Wam Bóg błogosławi!"

            Odpustowa suma to piękny, bogaty czas rozmodlenia, skupienia, przeżywania ubogaconego muzyką orkiestry OSP i niezwykle pięknym harmonijnym śpiewem w wykonaniu chóru "Rotondo" z Parafii pod wezwaniem św. Ojca Pio z Poznania pod dyrekcją Natalii Sobkowiak - Bolewskiej. Uroczystości zgromadziły wielu wiernych, pielgrzymów, którzy tu z nadzieją wzywali nieustającej pomocy Maryi ... Dla nich także przygotowano poczęstunek w "proboszczowskich ogrodach" ... 

GALERIA ZDJĘĆ - Niedziela - 
cz.1   cz.2   cz.3   cz.4   cz.5    cz.6   cz.7   cz.8    cz.9   

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

na stron 2
 
 

"Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. "

Św. Matka Teresa z Kalkuty


Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2