TRIDUUM PASCHALNE - GALERIA ZDJĘĆ

Triduum Paschalne

to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym. Jego istotą jest celebracja Misterium Paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna je Wielki Czwartek (29 marca) - dzień ustanowienia dwu sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. W tym dniu wspominamy, upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką...

            Dzień ten jest szczególnie ważny dla kapłanów.  Rankiem,  o godz. 10,00, jeszcze przed wieczornym wkroczeniem w Triduum Paschalne, w Katedrze poznańskiej na Ostrowie Tumskim odbyła się uroczysta, wyjątkowa Msza św., tzw. Msza św. Krzyżma, sprawowana pod przewodnictwem J.E. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego z udziałem kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

            Podczas niej Ks. Arcybiskup nie tylko konsekrował święte oleje, które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów, ale także zgromadzeni kapłani wraz ze swoim biskupem odnowili przyrzeczenia kapłańskie.

            Wieczorem w sanktuarium odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, odprawiona pod przewodnictwem ks. kan. Jerzego Szczepaniaka w asyście ks. dziekana dr Błażeja Dojasa, z udziałem służby liturgicznej ołtarza - Bractwa Ministranckiego i Ministrantów. Po procesyjnym wejściu do świątyni i okadzeniu ołtarza rozpoczęła się święta liturgia, podczas której, przy wtórze organów  śpiewany  był hymn "Chwała na wysokości Bogu...", pomijany przez cały okres Wielkiego Postu. Wówczas rozdzwoniły się wszystkie dzwony... Po zakończeniu hymnu dzwony umilkły aż do Wigilii Paschalnej..

            W homilii ks. kan. Jerzy wyjaśnił główne tajemnice, które wspomina się w tej Mszy świętej,
a mianowicie: ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Wielki Czwartek to wieczór zadumy nad tym, co wydarzyło się w Wieczerniku. Ten wieczór trwa po dzień dzisiejszy, ukryty w Eucharystii. Czy potrafimy przyjąć wieczernikowy dar w białej okruszynie chleba? - pytał mówca. Kapłaństwo to tajemnica Boga i człowieka. Bóg powołuje i wybiera, człowiek odpowiada na wezwanie. „To czyńcie na moją pamiątkę” - bycie kapłanem to zaszczyt i radość, to służba miłości... Kapłan zakończył homilię, dziękując za ten dzień ...

            Na  zakończenie Eucharystii nadzelatorka p. Urszula Szpak, p. Jolanta Krzyżosiak - Turek i p. Aneta Kempa w imieniu wszystkich parafian złożyli życzenia Kapłanom w dniu Ich święta i wręczyły bukiety róż. Ze słowami wdzięczności pospieszyli też ministranci - Patryk Białek ( prezes ministrantów), Jakub Płóciennik i Jakub Turek, kończąc swoje życzenia  zawołaniem ministrantów: „Króluj nam Chryste....”. Kapłani nie kryli wzruszenia, czego wyrazem były podziękowania wypowiedziane przez ks. kan. Jerzego.

            Następnie, po okadzeniu Najświętszego Sakramentu, został on w procesji przeniesiony
do kaplicy adoracji, tzw. „Ciemnicy”. Tam symbolicznie umieszczono kielichy za kratą zamkniętą na kłódkę, co nie jest wyrazem zniewolenia, ale uświadamia nam, że Jezus, który przyszedł do uczniów mimo drzwi zamkniętych, potrafi także przyjść do ściśniętych i zamkniętych cierpieniem serc, jeżeli tylko, choć trochę tego zapragniemy... Tu w kaplicy, jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, modlono się też za kapłanów, służbę liturgiczną ołtarza i o nowe powołania kapłańskie. Bardzo wymownie w tej sytuacji zabrzmiała „Barka”. Po chwili adoracji w ciszy kapłani i posługujący przyklęknęli i powrócili do zakrystii. Wierni pozostali jeszcze w świątyni, śpiewając Gorzkie Żale i trwając na indywidualnej adoracji...

            Wielki Piątek ( 30 marca ) to jedyny dzień w roku, kiedy w kościele nie sprawuje się Eucharystii. O godz. 15,00, tj. w godzinie Bożego Miłosierdzia została odprawiona Droga Krzyżowa.
            Na jej zakończenie dzieci złożyły krzyże, które towarzyszyły im we wszystkich wielkopostnych nabożeństwach, u stóp Grobu Pańskiego.


Wieczorem o godz. 18,00   została odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Rozpoczynała ją procesja, podczas której w świątyni panowała cisza. Następnie, gdy kapłan celebrans - dr Błażej Dojas doszedł do stopni Ołtarza, nastąpił obrzęd prostracji (leżenia krzyżem). 

Ksiądz Dziekan położył się krzyżem na posadzkę, a służba liturgiczna i wierni klęcząc na obydwu kolanach modlili się chwilę w ciszy. Następnie nastąpiła Liturgia Słowa, podczas której czytana była Męka Pańska z Ewangelii wg św. Jana. Kapłanowi towarzyszyli lektorzy, panowie: Jan Kubalski i Wiesław Popiołek.

            Po Liturgii Słowa nastąpił kulminacyjny moment uroczystości: Adoracja Krzyża. Celebrans odsłaniał kolejno trzy ramiona krzyża, za każdym razem wygłaszając aklamację: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata". Zgromadzony lud odpowiadał: "Pójdźmy z pokłonem". Po czym rozpoczęła się adoracja, podczas której kapłan i wierni poprzez ucałowanie krzyża oddawali mu hołd. W tym czasie śpiewano pieśni wskazujące na mękę pańską spełnioną na krzyżu: W krzyżu cierpienie, Ludu Mój ludu... itp.

            Zwracając się do wiernych ks. Dziekan mówił m.in. że Pan Jezus po spożyciu wieczerzy poszedł do Ogrodu Oliwnego, by modlić się. Fakt ten jest objawieniem prawdy o Nim samym
o powołaniu i posłan­nictwie Syna, który przyszedł na świat, ażeby wypełnić ojcowską wolę Boga, aż do ostatniego wykonało się... Nasze myśli dziś kierujemy na krzyż. Z tym znakiem rozpoczynamy nasze życie. Wiele matek czyni ten znak na czole dziecka tuż po narodzinach. Nie naznaczając cierpieniem, ale dając swoją miłość. A potem ten znak zostaje ukazany przez kapłana w momencie chrztu...

Chrystus przyjął krzyż dobrowolnie, by nas zbawić, spłacić dług... Śmierć Jezusa była z góry zaplanowana, miała większy wymiar - zbawienie. Chrystus zdecydował się na krzyż i za nas umarł, umarł z miłości. Ofiarował swoje życie, by ratować życie innych....

            Po adoracji krzyża rozpoczął się Obrzęd Komunii Świętej. Na zakończenie uroczystości, przy dźwięku kołatek, odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Kapłan niósł monstrancję przysłoniętą białym welonem... Przy grobie przystrojonym białymi kwiatami odbywała się adoracja w ciszy. Po zakończeniu obrzędów wielkopiątkowych wierni trwali na modlitwie, adorując Pana Jezusa ukrytego w Hostii...

 

            Wielka Sobota ( 31 marca ) była dniem ciszy, oczekiwania i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Już od rana wierni indywidualnie przychodzili do sanktuarium, by modlić się przy Grobie Pańskim, gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament. Wartę pełnili ministranci i poszczególne Róże Żywego Różańca...

            W godzinach południowych w świątyni, a potem przy krzyżach przydrożnych i kapliczkach
w Raszewach, Pasierbach i Zdziętawach święcono pokarmy, mające symboliczne znaczenie...

            Wieczorem o godz. 21.00 rozpoczęły się uroczystości Wigilii Paschalnej pod przewodnictwem kapłanów: kustosza sanktuarium - ks. dra Błażeja Dojasa i ks. kan. Jerzego  Szczepaniaka z udziałem służby liturgicznej ołtarza - Bractwa Ministranckiego i ministrantów.  Najpierw miała miejsce Liturgia Światła. Przed kościołem  rozpalono ognisko, tu nastąpiło poświęcenie ognia i przygotowanie paschału, nakreślenie znaku krzyża oraz liter Alfa i Omega
i umieszczeniu na świecy pięciu ozdobnych czerwonych gwoździ jako symbolu ran Chrystusa oraz cyfry bieżącego roku na polach między ramionami krzyża. Następnie rozpoczęła się procesja
do nieoświetlonego kościoła, przy śpiewie hymnu Exultet. W świątyni wierni zapalali od paschału swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło...

            Dalej rozpoczęła się Liturgia Słowa, a kolejne czytania przedstawiały historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata...  po Ewangelię o Zmartwychwstaniu Jezusa...

            Liturgię słowa zamykała homilia wygłoszona przez ks. kan. Jerzego, który mówił m.in.
o tajemnicy pustego grobu. Jezus umarł, bo jest człowiekiem, zmartwychwstał, bo jest Bogiem. Zmartwychwstanie to nasza wiara i nadzieja. To nasze grzechy przybiły Go do krzyża, a  Boska moc przywróciła do życia. Pan żyje i przebywa wśród nas w Ewangelii, w naszych sercach, obejmuje Go nasza miłość. Nikt nie może przejść obojętnie wobec zmartwychwstania. Wierzymy w Jego zmartwychwstanie i kiedyś nasze ...

            Po homilii rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna.   Zgromadzeni w świątyni  wierni, trzymając
w rękach zapalone świece, odnowili przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekając się szatana oraz wypowiadając słowa wyznania wiary.

            Po modlitwie powszechnej nastąpiła Liturgia Eucharystyczna, której przebieg nie odbiegał
w zasadniczym kształcie od  Mszy św.

            Zwieńczeniem sobotnich obrzędów Wigilii Paschalnej była procesja rezurekcyjna, podczas której niesiono symbole zmartwychwstania: paschał, krzyż przepasany czerwoną stułą oraz figurę Zmartwychwstałego Chrystusa.  Licznie zgromadzeni wierni, mimo padającego deszczu, z radością
w sercu i pieśnią na ustach  szli wokół kościoła za kapłanami. Ks. Kustosz niósł monstrancję
z konsekrowaną Hostią.

            Obrzędy zakończyło radosne Te deum... i uroczyste błogosławieństwo oraz życzenia ks. dr. Błażeja Dojasa, kustosza sanktuarium, złożone Parafianom, Gościom i Pielgrzymom....

A potem już tylko poranek zmartwychwstania z radosnym "Alleluja, Jezus żyje..."

            Wszystkie wielkanocne uroczystości uświetniły muzyką i śpiewem panie organistki: Katarzyna Chmielarczyk i Dorota Niestrawska oraz chór parafialny i schola dziecięca. Komentarz do liturgii czytał prezes ministrantów - Patryk Białek.

            Piękny, święty czas. W trakcie trzydniowej liturgii uobecniona została tajemnica męki, śmierci i powstania z martwych Syna Bożego. Jego triumf to wyraz miłości miłosiernej. Pozwala nam z odwagą i nadzieją patrzeć w przyszłość. Niech za nami oręduje  Matka Boża, Matka Uzdrowienia Chorych, która towarzyszyła Synowi Bożemu w godzinie męki i krzyża,  która też dzieliła radość Jego zmartwychwstania....

Wielki Czwartek - ZDJĘCIA cz.1  
Wielki Czwartek - ZDJĘCIA cz.2  
Wielki Piatek (Droga Krzyżowa) - ZDJĘCIA
Wielki Piatek (Liturgia) - ZDJĘCIA cz.1
Wielki Piatek (Liturgia) - ZDJĘCIA cz.2
Wielka Sobota - ZDJECIA cz.1
Wielka Sobota - ZDJECIA cz.2

 

arrow_upward