Tak było ponad czterdzieści lat temu...

"Nawiedzenie Matki Bożej w kopii obrazu Jasnogórskiego w parafii smolickiej odbyło się dnia 5 października 1977 r. W przygotowaniach na tę wielką uroczystość najpierw został odnowiony kościół. Całe wnętrze malowane i bogato zdobiona sztukateria barokowa na sklepieniu i wszystkie ołtarze. W dalszej kolejności na cmentarzu kościelnym założono nowe trawniki, a na klombach i rabatach posadzono około 300 sztuk róż. Otaczający teren mur wzmocniono, otynkowano i świeżo pomalowano.

            W bezpośrednim przygotowaniu na Nawiedzenie odbyły się Misje, które przeprowadzili OO. Franciszkanie z Goruszek - O. Gwardian Włodzimierz Szamotulski i O. Zdzisław Regulski. Udział wiernych podczas Misji był liczny w 98%, tak, że niemal wszyscy w stanie łaski uświęcającej przygotowali się na spotkanie Matki Bożej.

            Przebieg Nawiedzenia w dniu 5.X.1977r. był imponujący. Cała trasa od granicy parafii Kołaczkowice szosą z Dłoni do Smolic była bogato udekorowana sztandarami i dużymi proporcami po obu stronach drogi z bramami triumfalnymi. Główna ulica prowadząca do kościoła była jeszcze obficiej dekorowana, jak również każdy dom wg wspaniałych, pięknych pomysłów. Tak samo kościół  od szczytu wieży i wokół na cmentarzu przyozdobiony był dużymi flagami i piękną dekoracją świetlną. W godzinach nocnych całe Smolice tonęły we wspaniałych różnokolorowych światłach bram triumfalnych, mieszkań i kościoła. Obrazowi przybywającemu towarzyszyło 127 samochodów pięknie udekorowanych i oświetlonych, jak również na przedzie dużo motocykli.

            Powitanie obrazu odbyło się na głównej ulicy 300 m od kościoła, skąd niesiony był przez wszystkie stany wiernych, przez J.E. Ks. Bpa Mariana Przykuckiego z miejscowym duszpasterzem ks. Zenonem Robaszyńskim, Ks. dziekanem Kazimierzem Zamysłowskim i Kapłanami dekanalnymi. Jako gość uczestniczył w tej uroczystości Ks. Kan. Jan Ksycki z Chodzieży, Ks. Prob. Adam Marciniak z Kąkolewa oraz dawniejsza parafianka Siostra Otylia Kwiatkowska z Mławy. Udział wiernych przy powitaniu Matki Bożej był bardzo liczny i oprócz parafian przybyło parę tysięcy osób z okolicznych parafii, a nawet z bardzo daleka, by równocześnie odwiedzić Sanktuarium Smolickie.

            Przez całą dobę podczas adoracji i nabożeństwa kościół był zawsze wypełniony po brzegi. Wszyscy obecni przystępowali do Komunii św. Wierni, jak licznie witali Matkę Bożą i przez całą dobę trwali na modlitwie, tak samo tłumnie odprowadzili Ją do sąsiedniej parafii w Jutrosinie.

            Przez nawiedzenie wierni umocnili wiarę, wiele rodzin uporządkowało  życie, a w kilku wypadkach od wielu lat obojętni i oddaleni od Kościoła, wrócili i znów gorliwie służą Chrystusowi zjednoczeni z Kościołem.

            Tak więc życie duchowe w parafii odrodziło się i umocniło."

            Tak uroczystości nawiedzenia obrazu MB Jasnogórskiej opisał w Złotej Księdze ks. Zenon Robaszyński, ówczesny proboszcz parafii cytat z: C. Stochaj, Smolice. Zaproszenie do Sanktuarium Matki Bożej w Smolicach, Smolice 2000).

arrow_upward