Informacje z życia Parafii

Jubileusze Małżeńskie

02 i 09 stycznia odbyły się uroczyste Msze Święte dziękczynne za dar 60 i 50  lat Małżeństwa. Diamentowe Gody świętowali Państwo Teresa i Józef Jarusowie oraz Złote Gody - Państwo Kazimiera i Józef Ratajczakowie.
Ks. Proboszcz Błażej udzielił Małżonkom błogosławieństwa Bożego. Jubilaci świętowali te uroczystości z licznie zgromadzonymi rodzinami i zaproszonymi gośćmi. 

Diamentowym i Złotym Jubilatom – wszyscy parafianie życzą dalszych szczęśliwych lat pełnych zdrowia i spokoju. Gratulujemy pięknej i długiej drogi życia w postawie religijnej, godnej naśladowania. Niech dobry Bóg Was umacnia i prowadzi dalej przez życie.

Jubileusz Państwa Teresy i Józefa Jarusów - GALERIA ZDJĘĆ
Jubileusz Państwa Kazimiery i Józefa Ratajczaków - GALERIA ZDJĘĆ

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

na stron 2
 
 

"Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. "

Św. Matka Teresa z Kalkuty


Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2