Jubileusze Małżeńskie

02 i 09 stycznia odbyły się uroczyste Msze Święte dziękczynne za dar 60 i 50  lat Małżeństwa. Diamentowe Gody świętowali Państwo Teresa i Józef Jarusowie oraz Złote Gody - Państwo Kazimiera i Józef Ratajczakowie.
Ks. Proboszcz Błażej udzielił Małżonkom błogosławieństwa Bożego. Jubilaci świętowali te uroczystości z licznie zgromadzonymi rodzinami i zaproszonymi gośćmi. 

Diamentowym i Złotym Jubilatom – wszyscy parafianie życzą dalszych szczęśliwych lat pełnych zdrowia i spokoju. Gratulujemy pięknej i długiej drogi życia w postawie religijnej, godnej naśladowania. Niech dobry Bóg Was umacnia i prowadzi dalej przez życie.

Jubileusz Państwa Teresy i Józefa Jarusów - GALERIA ZDJĘĆ
Jubileusz Państwa Kazimiery i Józefa Ratajczaków - GALERIA ZDJĘĆ

arrow_upward