"Pozwólmy Bogu, aby nas kochał..." - GALERIA ZDJĘĆ

Sobota

"Pozwólmy Bogu, aby nas kochał..."

Glaeria zdjęć 1  - Msza św. dla Młodzieży
Galeria zdjęć 2  - Msza św. dla Młodzieży
Galeria zdjęć 3  - Msza św. dla Młodzieży
Galeria zdjęć 4  - Msza św. dla Młodzieży
Galeria zdjęć 5  - Msza św. dla Młodzieży

Galeria zdjęć 6 - Msza św. w int. rodzin
Galeria zdjęć 7 - Msza św. w int. rodzin
Galeria zdjęć 8 - Msza św. w int. rodzin

Galeria zdjęć 9 - Msza św. dla dzieci
Galeria zdjęć 10 - Msza św. dla dzieci

powiedział kiedyś papież Franciszek, a  w naszym sanktuarium sobota to dzień modlitw w intencji rodzin. Patronowała im bł. Jolenta, wzór chrześcijańskich żon i matek, której relikwie są w naszej parafii od 1909 r. , tj. od momentu konsekracji świątyni.  Na rozpoczęcie dnia o godz. 7,30 wyśpiewano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, modlitwę kultywowaną w naszej świątyni od bardzo dawna, w której wołano: "Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas
z potężnych nieprzyjaciół mocy..."

            O godz. 8,00 ks. Piotr Rególski, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Klemensa w Zakrzewie sprawował Mszę św. z udziałem Matek i Ojców Różańcowych oraz Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, którym przyświeca myśl Jana Pawła II : "Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak, jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała” .

            O godz. 10.00 w progach sanktuarium powitano młodzież, tę o której Jan Paweł II mówił: "Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją..." Jakże to piękny i budujący widok, z czterech  stron świata zdążali do Smolic pielgrzymi - młodzi wiekiem i duchem, bo razem z młodymi ludźmi przybywali ich rodzice i dziadkowie - pieszo, na rowerach, samochodami czy autokarami - z dekanatu jutrosińskiego, krobskiego i boreckiego. Serce radowało się, patrząc na rozmodlone i radosne, rozśpiewane twarze młodych ludzi, wpatrzone w oblicze Maryi. Bardzo wielu z nich przyjęło sakrament pokuty, by w pełni uczestniczyć w Eucharystii, a tę odprawił franciszkanin o. Ksawery Majewski OFM - gwardian, proboszcz, kustosz sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie. On też wygłosił homilię.

            Po Mszy św. blisko 1000 osobowa grupa uczestników tej świętej liturgii spotkała się w proboszczowskich ogrodach, by przy słodkich plackach i w piosence... , drugim człowieku, powtórzyć za naszym świętym papieżem: "(...) Młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym! Chrystus Wam ufa i liczy na Waszą współpracę. Chrystus was potrzebuje. Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem Waszej młodości" . Młodzież uczestnicząca w smolickim spotkaniu jest tego żywym dowodem i przykładem.

            "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże". - mówił Jezus. I one miały "swój czas" podczas uroczystości odpustowych. O godz. 15.00 ks. Ryszard Kin, proboszcz Parafii św. Jakuba Większego Apostoła w Sobiałkowie sprawował Mszę św. dla Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców, Pracowników Szkół i Przedszkoli.

            W homilii ks. Celebrans zwrócił uwagę na sytuację polskiej oświaty i nauczycieli, potrzebę współpracy z rodzicami uczniów, podkreślał wyjątkowość tego zawodu, gdzie ogromną rolę ogrywa wiara. W zakończeniu kazania życzył nauczycielom, by mimo trudów, nieśli kaganek oświaty, życzył im nadziei na stabilizację, na polepszenie warunków pracy, podniesienie statusu społecznego. Zwracając się do dzieci podkreślał, że są wśród swoich i by od początku roku szkolnego dobrze słuchali, co ma do przekazania nauczyciel, by zgłębiali tę prawdę w swoim sercu i stosowali
w życiu.

            Po modlitwie powszechnej, wyrażając wdzięczność za dar wakacji oraz rozpoczynający się nowy rok szkolny, dzieci złożyły na ołtarzu dary: kwiaty jako wyraz wdzięczności i radości, bo "być chrześcijaninem nie jest łatwo, ale być uczniem Chrystusa - daje radość". Niezapisany zeszyt symbolizował szkolną pracę, by poprzez uczestnictwo w ofierze Mszy św. prosić o otwartość serc i umysłów dla mądrości, która ma stać się ich udziałem w nowym roku szkolnym. Niosąc wino i wodę, które złączą się w jeden duchowy napój, dzieci prosiły Jezusa, by i ich zjednoczył w jedną wspólnotę. Na ręce kapłana złożyły też Chleb, który Bóg przemieni w Siebie, aby każdy mógł posilić się Nim jak chlebem. Dzieci prosiły, by przemienił ich serca, by były dla innych dobre jak chleb.

            Na zakończenie liturgii  kapłani odmówili modlitwę, pobłogosławili i poświęcili tornistry i przybory pierwszoklasistów oraz dzienniczki pozostałych uczniów, po czym uczczono relikwie bł. Jolenty. Tak rozpoczęty nowy rok szkolny na pewno będzie obfitował w dary Ducha Świętego.

            Wieczorem swój czas mieli małżonkowie. Mszy św. koncelebrowanej w intencji rodzin, połączonej z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich przewodniczył ks. kan. Dariusz Kowalek z Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie w asyście ks. kan. Zbigniewa Kaliny i ks. kan. dr. Błażeja Dojasa. W homilii ks. Celebrans pięknie mówił o istocie małżeństwa. Kulminacyjnym punktem tej celebracji był moment odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. W sposób szczególny wstawiennictwu Matki Bożej polecano Państwa Marię i Michała Czebaturów ze Zdziętaw, którzy świętowali 15 rocznicę ślubu.

Kapłani udzielili też Chrztu św. Maji Marii Wrzeszcz.

            Po Mszy św. uczczono relikwie bł. Jolenty, patronki rodzin, chrześcijańskich żon i matek .

arrow_upward