Stanisława Szturna

zmarł/zmarła 20/12/2013
data pogrzebu Ω 23/12/2013

Stanisława Szturna, 
lat 61 ze Smolic-Kolonii, 
zmarła 20.12.2013 roku,
pogrzeb 23.12.2013 roku

 

+ Stanisława Szturna

1. od męża z Mamą                                              03.01.2014 godz. 18.00
2. od męża z Mamą  w 30 dni od śmierci                17.01.2014 godz. 18.00
3. od syna Wiesława z żoną                                  14.02.2014 godz. 18.00
4. od córki Agnieszki z rodziną                               28.02.2014 godz. 18.00
5. od sąsiadów                                                     14.03.2014 godz. 18.00
6. od rodz. Kwiecińskich                                        11.04.2014 godz. 18.00
7. od rodz. Błochów                                               25.04.2014 godz. 18.00
8. od kuzynek Emilii, Teresy, Marii, Anny,
  Antoniego                                                           09.05.2014 godz. 18.00
9. od Sabiny i Romana Biczysko                            23.05.2014 godz. 18.00

10. od Anny Biczysko                                            06.06.2014 godz. 18.00

11. od rodz. Kabałów z Żychlewa                             20.06.2014 godz. 18.00

12. od rodz. Kmiecików i
     Andrzejewskich z Żychlewa                              04.07.2014 godz. 18.00

13. od siostry Mirosławy z rodziną                         18.07.2014 godz. 18.00

14. od bratowej Danuty z rodziną z Rębiechowa      23.07.2014 godz. 18.00

15. od rodzin Gabryelczyków i
Kusterów z Łagiewnik                                            01.08.2014 godz. 18.00

16. od rodz. Puśleckich i Krukowskich z Gębic       14.08.2014 godz. 18.00

17.  od rodz. Chedrychów  i Łapawów                     29.08.2014 godz. 18.00

18. od Stefana, Tadeusza, Zenona
     Majnertów z rodzinami                                     12.09.2014 godz. 18.00

19. od Matek Różańcowych Róży 8                       21.09.2014 godz.   8.00

20. od chrześniaka Pawła z rodziną                       26.09.2014 godz. 18.00

21. od Krystyny i Zdzisława Warochów z rodziną    10.10.2014 godz. 18.00

22. od Pauliny Wojtera z rodziną z Pasierb            24.10.2014 godz. 18.00

23. od rodz. Chudych                                            31.10.2014 godz. 18.00

24. od Zdzisławy Sikora z rodziną
   Łęckich z Raszew                                             07.11.2014 godz. 18.00

25. od rodz. Dawidziaków                                      21.11.2014 godz. 18.00

26. od Henryka Gabryelczyka z
   rodziną z Krotoszyna                                         01.12.2014 godz. 18.00

27. od rodz. Małeckich                                          05.12.2014 godz. 18.00

28. od rodz. Błaszyków i Maćkowiaków                  12.12.2014 godz. 18.00

29. od męża z Mamą                                             19.12.2014 godz. 18.00

Kobylin OO. Franciszkanie Kobylin

 1. od chrześniaczki Małgorzaty z rodziną     29.01.2014 godz.   7.00
 2. od brata Jana z rodziną                           31.01.2014 godz. 18.00
 3. od rodz. Majnert i Popów                         07.02.2014 godz. 18.00
 4. od kuzynostwa Kazimierza, Stanisława,
  Marii, Ireny z rodzinami                           11.02.2014 godz. 18.00
 5. od Natalii, Weroniki i Sebastiana
  z rodzinami                                            08.03.2014 godz. 18.00
 6. od rodz. Matysiaków i Budujów                28.03.2014 godz. 18.00
 7. od siostry Marii z rodziną                        08.04.2014 godz.   8.00

Parafia Matki Boskiej w Zalesiu Wielkim

 1. od rodz. Dżygałów                                   01.02.2014 godz. 16.00

Parafia Podwyższenia Krzyża w Wyganowie

 1. od Siostry Reginy i brata
  Franciszka z rodziną                                 23.02.2014 godz. ?

 

arrow_upward