Czesław Sikora

zmarł/zmarła 14/08/2013
data pogrzebu Ω 17/08/2013

Czesław Sikora, lat 69 z Raszew, 
zmarł 14.08.2013 roku, 
pogrzeb 17.08.2013 roku 

 

+ Czesław Sikora

 1. od żony                                                                                    06.09.2013 godz. 18.00
 2. od córki Bożeny z mężem                                                         04.10. 2013 godz.18.00
 3. od wnuków Mariusza, Martyny i Łukasza                                    18.10.2013 godz. 18.00
 4. od szwagra Andrzeja z Leszna                                                   08.11.2013 godz. 18.00
 5. od syna Eugeniusza z rodziną                                                    25.11.2013 godz. 18.00
 6. od rodziny Nowackich z Wilkonic                                               06.12.2013 godz. 18.00
 7. od sąsiadów Krysiów, Julianny Hądzlik i Ostachów                      13.12.2013 godz. 18.00
 8. od Rady Sołeckiej z Raszew                                                       20.12.2013 godz. 18.00
 9. od rodziny Kurzawów z Ostrowa Wlkp.; Zofii Zielonki
  z rodziną z Chwaliszewa                                                            03.01.2014 godz. 18.00
 1. od rodziny Sikorów z Orpiszewa                                                  17.01.2014 godz. 18.00
 2. od rodziny Czajków z Chwaliszewa                                               31.01.2014 godz. 18.00
 3. od wszystkich Członków Kółka Rolniczego ze Smolic                    14.02.2014 godz. 18.00
 4. od Józefa Małuszka z rodziną z Biadek                                         28.02.2014 godz. 18.00
 5. od Stanisława Kędziory z żona, dziećmi i ich rodzinami                  14.03.2014 godz. 18.00
 6. od rodziny Sikorów z Nowego Sącza                                             28.03.2014 godz. 18.00
 7. od Ryszarda z rodziną z Kalisza, Krawczyków z Krotoszyna,
  Grzegorza z rodziną z Koźmina                                                    11.04.2014 godz. 18.00
 8. od mieszkańców Raszew                                                             25.04.2014 godz. 18.00
 9. od Gertrudy Sikory i rodziny Wiśniewskich z Chwaliszewa              09.05.2014 godz. 18.00
 10. od rodziny Klonowskich z Pogorzeli, Krajków z Paradowa               23.05.2014 godz. 18.00
 11. od rodziny Szwarczyńskich i Jarczyńskich                                     06.06.2014 godz. 18.00
 12. od rodziny Węglarzów z Kołaczkowic                                            20.06.2014 godz. 18.00
 13. od rodziny Haręzów z zalesia Wielkiego; Pospiechów z Kobylina    04.07.2014 godz. 18.00
 14. od chrześniaczki Elżbiety z rodziną z Rozdrażewa                        18.07.2014 godz. 18.00
 15. od siostrzenicy Eugeni                                                                 01.08.2014 godz. 18.00
 16. od rodziny Sobańskich z Krotoszyna                                             14.08.2014 godz. 18.00
 17. od rodziny Kupczyków                                                                  29.08.2014 godz. 18.00
 18. od rodziny Stanisławskich i Jarusów                                              12.09.2014 godz. 18.00
 19. od rodziny Szturnych ze Smolic                                                     26.09.2014 godz. 18.00

Kobylin OO. Franciszkanie

 1. od Ani i Michała z rodzinami i Marcina                                              21.08. 2013 godz.  8.00
 2. od rodziny Kołatów                                                                           05.09.2013 godz. 18.00
 3. od Pracowników Urzędu Miejskiego w Kobylinie                                 18.09.2013 godz. 18.00

Krotoszyn par. pw. św. Jana Chrzciciela

 1. od Anny i Piotra Robakowskich                                                         30.08.2013 godz. 18.30

Krotoszyn par. pw. św. Andrzeja Boboli

 1. od Syna Mirosława z rodziną                                                            20.11.2013 godz.   7.00

Chwaliszew par. pw. św. Mikołaja Bpa

 1. od szwagra Mieczysława Jędrzejaka; Teresy i
  Stanisława Jędrzejaków z rodziną; Grażyny i Zdzisława Kołodziejów
  z rodziną; Krystyny i Franciszka Kokotów z rodziną                          20. 09.2013 godz. 19.00                                                              
arrow_upward