Uroczystość Św. Cecylii

„Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla!”

Ps 98, 5-6

           22 listopada 2012 we wspomnienie liturgiczne Świętej Cecylii patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych z inicjatywy ks. proboszcza Błażeja Dojasa odbyło się spotkanie członków naszego chóru parafialnego i scholii dziecięco-młodzieżowej. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. W trakcie której chór parafialny, schola dziecięca oraz Panie z Grupy Czwartkowej posługiwały swoim śpiewem naszej wspólnocie parafialnej. Po zakończonej liturgii wszyscy zgromadziliśmy  się w domku „Świętej Cecylii”. Przy biesiadnym stole czas szybko mijał na rozmowach i wspólnym śpiewie „połączonych sił” tj. chóru i scholii dziecięcej, w trakcie takich spotkań zanikają bariery wieku, wszyscy poczuliśmy się znowu młodzi. Dziękujemy Państwu Kwiecińskim ze Smolic za ufundowanie pysznych rogalików i wyjątkowego, pięknego tortu ze zdjęciem Św. Cecylii.

Chórzyści drogą głosowania wybrali zarząd Chóru:

Prezes: Zenon Chlebowski

z-ca Prezesa: Stefania Bzodek

Skarbnik: Helena Kuczyńska

Sekretarz: Violetta Pilujska

Spotkanie zakończyło się naszym chóralnym zawołaniem „Śpiewajmy Panu - z radością”

Podsumowaniem niech będą słowa:

„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,

Tam ludzie dobre serca mają.

Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają”.

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2