Uroczystość Św. Cecylii

„Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla!”

Ps 98, 5-6

           22 listopada 2012 we wspomnienie liturgiczne Świętej Cecylii patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych z inicjatywy ks. proboszcza Błażeja Dojasa odbyło się spotkanie członków naszego chóru parafialnego i scholii dziecięco-młodzieżowej. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. W trakcie której chór parafialny, schola dziecięca oraz Panie z Grupy Czwartkowej posługiwały swoim śpiewem naszej wspólnocie parafialnej. Po zakończonej liturgii wszyscy zgromadziliśmy  się w domku „Świętej Cecylii”. Przy biesiadnym stole czas szybko mijał na rozmowach i wspólnym śpiewie „połączonych sił” tj. chóru i scholii dziecięcej, w trakcie takich spotkań zanikają bariery wieku, wszyscy poczuliśmy się znowu młodzi. Dziękujemy Państwu Kwiecińskim ze Smolic za ufundowanie pysznych rogalików i wyjątkowego, pięknego tortu ze zdjęciem Św. Cecylii.

Chórzyści drogą głosowania wybrali zarząd Chóru:

Prezes: Zenon Chlebowski

z-ca Prezesa: Stefania Bzodek

Skarbnik: Helena Kuczyńska

Sekretarz: Violetta Pilujska

Spotkanie zakończyło się naszym chóralnym zawołaniem „Śpiewajmy Panu - z radością”

Podsumowaniem niech będą słowa:

„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,

Tam ludzie dobre serca mają.

Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają”.

Zgodnie z art. 81 ust.2 pkt 2 możliwe jest publikowanie wizerunku osób stanowiących szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zebranie, zawody (wyliczenie przykładowe). W przypadku zdjęć przedstawiających ogólne zgromadzenie, imprezę, krajobraz (wyliczenie przykładowe), na którym różne osoby znajdują się niejako przy okazji nie ma potrzeby uzyskiwania ich zgody na publikowanie takiego zdjęcia.

Publikowanie zdjęć - Prawo autorskie

arrow_upward