Józef Zieliński

zmarł/zmarła 10/12/2014
data pogrzebu Ω 13/12/2014

+ Józef Zieliński,
lat 70 ze Smolic, 
zmarł 10.12.2014 roku,
pogrzeb 13.12.2014 roku

Intencje odprawione w sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach

 Lp.  Intencja  Data  Godz. 
1  od żony i córki  02.01.2015  19.00 
 od córki Beaty z mężem i córkami z rodziną  16.01.2015  19.00 
 od Julianny i rodz. Krysiów i Waścińskich  30.01.2015   18.00
 od rodziny Kmiecików, Dolińskich i Mikołajczyków  13.02.2015  18.00 
 od rodziny Haliny i Franciszka Łopaczyków z rodziną   27.02.2015  18.00 
 od Piotra i Krystyny Ptaszyńskich z rodziną     13.03.2015  18.00 
 od Leokadii Ptaszyńskiej i rodz. Jernasiów z rodzinami          27.03.2015  18.00 
 od dyrekcji i współpracowników Firmy AGNES w Kobylinie  10.04.2015  18.00 
 od Marii, Tadeusza, Grażyny z rodzinami  24.04.2015 18.00 
10   od kolegi Józefa Ratajczaka z rodziną  08.05.2015  18.00 
11   od Haliny i Elżbiety z rodzinami  20.05.2015  18.00 
12   od rodz. Nowackich, Kasprzaków, Pilujskiej, Kasprzaków, Szymańskich, Grzempowskich, Koncewiczów, Nowackiej, Klepackich  05.06.2015  18.00 
13   od córek z okazji 50 lecia        12.06.2015  16.00 
14   od. Rodz. Nowackich, Biernacki, Twardowska, Poprawskich, Chlebowskich, Kasprzak, Kapała, Kociemba, Stanisławskich, Wawrzyniak, Wojtkowiaków, Grześkowiaków  19.06.2015  18.00 
15   od sąsiadów Marty i Sławomira Beterów z dziećmi oraz Marii i Wiesława Kapałów  03.07.2015  19.00 
16   od sąsiadów z budynku nr 130.   17.07.2015  19.00 

Poza sanktuarium:

Lp. Parafia Intencja Data  Godz.
1 Kobylin kościół oo. Franciszkanów od Marii Jeruzel 09.02.2015  18.00
2 Kobylin kościół oo. Franciszkanów od chrześniaczki Małgorzaty z rodziną 25.02.2015  18.00
3 Kobylin kościół oo. Franciszkanów od Bronisława Koncewicza z rodziną             28.03.2015  18.00

 

arrow_upward