Dariusz Giezek

zmarł/zmarła 04/01/2015
data pogrzebu Ω 08/01/2015

Dariusz Giezek, 
lat 46 ze Smolic,
zmarł 04.01.2015 roku,
pogrzeb 08.01.2015 roku

+ Dariusz Giezek

Msze Św. w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach:

 

Lp. Intencja Data Godz.
1 od Mamy 30.01.2015 18.00
2 od siostry Barbary z rodziną 13.02.2015 18.00
3 od siostry Wiolety z rodziną 27.02.2015 18.00
4 od matki chrzestnej i kuzynki Jolanty z rodziną 13.03.2015 18.00
5 od rodz. Latusków i Tatarków 27.03.2015 18.00
6 od Barbary i Tadeusza Krawczyńskich z rodziną z Topoli 10.04.2015 18.00
7 od kuzynki Aliny z rodziną 24.04.2015 18.00
8 od kuzynki Grażyny z rodziną 08.05.2015 18.00
9 od rodz. Chorałów i kuzynki Żanety z rodziną 22.05.2015 18.00
10 od sąsiadów z podwórza, Merkurego, Dworca i domów przy torach 05.06.2015 18.00
qq od rodz. Nowackich i Machowskich 19.06.2015 18.00

Msze Św. poza parafią:

Lp. Parafia Intencja Data Godz.
1 Kobylin kościół oo. Franciszkanów od rodz. Zmudów i Nowaków 21.01.2015 8.00

 

arrow_upward