Barbara Marciszak

Członkini Chóru Parafialnego

zmarł/zmarła 26/09/2012
data pogrzebu Ω 29/09/2012

Barbara Marciszak, lat 72 ze Smolic
zmarła 26.09.2012 roku
pogrzeb 29.09.2012 roku

INTENCJE MSZALNE + Barbara Marciszak

 1. od męża i syna                                                                           19.10.2012 godz. 18.00
 2. od córki Anny z mężem i wnuków Mariusza i Lidii z rodzinami         09.11.2012 godz. 18.00
 3. od córki Genowefy z mężem i wnuków Krzysztofa i Kingii                23.11.2012 godz. 18.00
 4. od brata Zbigniewa z Ireną                                                             07.12.2012 godz. 18.00
 5. od siostry Stanisławy z rodziną                                                     12.12.2012 godz. 18.00
 6. od wnuczek Darii i Dagmary z rodzicami                                         21.12.2012 godz. 18.00
 7. od wnuczki Darii z mężem i dziećmi oraz rodz. Niedbałów               11.01.2013 godz. 18.00
 8. od bratanicy Małgosi i Marcela z synami                                         25.01.2013 godz. 18.00
 9. od mieszkańców z domów 131, 132, 133                                        08.02.2013 godz. 18.00
 10. od grupy czwartkowej                                                                     22.02.2013 godz. 18.00
 11.  od 4 róży Matek Różańcowych św. Urszuli Ledóchowskiej               08.03.2013 godz. 18.00
 12.  od rodz. Chlebowskich Wojciecha, Zenona, Józefa                          22.03.2013 godz. 18.00
 13.  od Marii Nowackiej i Heleny Sroczan z rodzinami                            05.04.2013 godz. 18.00
 14.  od Ireny, Floriana Kasprzaków z Raszew                                        19.04.2013 godz. 18.00
 15.  od rodzin Winnych, Giezek, Organistka, Nowackich, Sierota            10.05.2013 godz. 18.00
 16.  od koleżanek i kolegów z działu pszenicy                                        24.05.2013 godz. 18.00
 17.  od rodz. Nowackich i Fabianowskich                                              14.06.2013 godz. 18.00
 18.  od Koła Gospodyń wiejskich w Smolicach                                       28.06.2013 godz. 18.00
 19.  od koleżanek i kolegów z chóru                                                      12.07.2013 godz. 18.00
 20.  od pracowników Firmy Bolsius z Zalesia                                          26.07.2013 godz. 18.00
 21.  od mieszkańców z bloku 133 b                                                        09.08.2013 godz. 18.00
 22.  od Marii Schmidt z rodziną                                                              23.08.2013 godz. 18.00

 

arrow_upward