Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie ....

GALERIA ZDJĘĆ cz.1
GALERIA ZDJĘĆ cz.2

W  piątkowy ranek została odprawiona Droga Krzyżowa. A o godz. 9,00 przyszły do kościoła dzieci, bo to w ich intencji, a także w intencji nauczycieli, katechetów, wychowawców, matek w stanie błogosławionym i matek z dziećmi... sprawowana była Msza św. , rozpoczynająca nowy rok szkolno - katechetyczny. Uroczystej celebracji liturgicznej przewodniczył ks. Piotr Przydrożny, proboszcz parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Kołaczkowic.

                W homilii w bardzo plastyczny sposób odwoływał się do doświadczeń dzieci, mówiąc o nauce, zdobywaniu wiedzy, jak o zapisywaniu danych na twardym dysku komputera. Pomagają im w tym nauczyciele, którzy oprócz przekazywania wiedzy,  podpowiadają, jak żyć, by być porządnym, dobrym człowiekiem.

                W swoich działaniach nauczyciel nie jest sam. Nie tylko wykorzystuje swoją wiedzę, ale czerpie z mocy  darów Ducha Świętego. Kazanie kończyła prośba do Ducha Świętego przez wstawiennictwo Matki Bożej, by otworzył uczniowskie głowy, by zdobywali wiedzę i wykorzystywali ją w życiu;  dla nauczycieli o światło, by jasno umieli przekazywać wiedzę i wartości moralne; dla rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami  - o cierpliwość i światło, by z miłością  i troską kształtowali młode charaktery; ci, którzy oczekują narodzin, niech się modlą o łaskę, dar potomstwa... 

                Bardzo wymowna była procesja ofiarna z darami. Dzieci składały Panu Jezusowi symbole tego wszystkiego, co kryje się w ich sercach:

- kwiaty, wyraz wdzięczności i radości bycia wiernymi uczniami Jezusa;

- winne grona, symbol Bożej dobroci i zatroskania o człowieka. Dzieci prosiły, by i one umiały dostrzegać potrzeby innych  i troszczyć się o siebie nawzajem;

- niezapisany zeszyt, symbol pracy szkolnej z prośbą o otwartość serc i umysłów dla mądrości, która ma stać się ich udziałem w nowym roku szkolnym;

- wino i woda, symbol zjednoczenia;

- chleb, by przemienił dziecięce serca tak, aby były dla innych dobre jak chleb.

 

                Mszę św. zakończyła modlitwa, błogosławieństwo i poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych pierwszoklasistów oraz dzienniczków ucznia starszym rocznikom.

Udzielono także specjalnego błogosławieństwa matkom z dziećmi i kobietom oczekującym potomstwa. Cieszymy się, tak licznie przybyły do naszego sanktuarium, bo przecież, jak powiedział Pan Jezus: " Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie  im; do takich bowiem należy królestwo Boże."

 

                Uroczystą celebrację uświetniła schola dziecięca i organistka Katarzyna Chmielarczyk. Ufamy, że tak rozpoczęty nowy rok szkolny będzie obfitował w dary Ducha Świętego, przyniesie piękne owoce, a zdobywana wiedza i ludzie, których spotykamy, zawsze będą przybliżali nas do Boga.

 

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

DSC 0665
 

Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2