Niedziela Palmowa

 Hosanna Synowi Dawidowemu ....

            wołały tłumy, witające Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, rzucając na drogę płaszcze oraz gałązki... Procesja z palmami jest upamiętnieniem wydarzeń sprzed wieków, bezpośrednio poprzedzających mękę Jezusa i jego śmierć na krzyżu. Z drugiej zaś strony  jest naszym kroczeniem wraz z Chrystusem ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza święta.

            Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia przygotowuje nas do tych wielkich wydarzeń. W niedzielne przedpołudnie 25 marca sprzed probostwa wyruszyła barwna procesja dzieci z palmami misternie splecionymi z wierzbowych bazi, gałązek bukszpanu, bibułkowych kwiatów, kolorowych wstążeczek - małe, duże, kilkumetrowe i te niższe,  przygotowane na chwałę Chrystusa. Do sanktuarium wierni kapłani - ks. celebrans kan. Jerzy Szczepaniak i ks. dziekan dr Błażej Dojas szli za krzyżem zasłoniętym fioletowym suknem przy wtórze dzwonów z kościelnej wieży.  Wejściu do świątyni towarzyszył śpiew bardzo wymownej pieśni: "Chrystus wodzem, Chrystus Królem..." Ogłaszając Chrystusa Królem zgadzamy się w ten sposób na to, że nasza droga do Ojca prowadzi zawsze przez krzyż.

            Uroczystą celebracją poprzedziło błogosławieństwo i poświęcenie palm. Głównym punktem uroczystej Mszy św. było odczytanie Męki Pańskiej wg św. Marka z podziałem na role. Ks. kan. Jerzemu Szczepaniakowi  towarzyszyli lektorzy: p. Jan Kubalski i p. Wiesław Popiołek.

            Ważnym wydarzeniem tego dnia było także poświęcenie i wręczenie modlitewników dzieciom, które w maju przystąpią do I Komunii św. Po modlitwie powszechnej wraz ze swymi rodzicami stanęli u stóp prezbiterium, by z rąk kapłanów przyjąć książeczki. Te, jak podkreślał ks. proboszcz dr Błażej Dojas, ułatwiają udział w nabożeństwach i dają dziecku możliwość pełnego uczestniczenia w bogatej liturgii Kościoła.

            I to właśnie dzieci niosły dary w procesji ofiarnej. Była to skarbonka. Takich rozdano wśród dzieci pięćdziesiąt. Jednym z dziecięcych postanowień w czasie Wielkiego Postu było wyrzeczenie się własnych drobnych przyjemności, a przeznaczenie oszczędności dla chorych dzieci i starszych osób. Zawartość skarbonek została przekazana parafialnej Caritas.

            Dalej niesiono wino i wodę oraz chleb, które złożone na ołtarzu staną się Ciałem i Krwią Pańską ...

            Liturgii towarzyszył śpiew prowadzony przez organistkę, p. Katarzynę Chmielarczyk. Procesja z palmami, śpiewy, antyfony, czytania, ewangelia podkreślały godność królewską Jezusa, której nie pozbawiła Go męka i śmierć krzyżowa. 

            Piękna, podniosła uroczystość podkreślająca przywiązanie do wielowiekowej tradycji Niedzieli  Palmowej, ale i przygotowująca dzieci do pełnego świadomego uczestnictwa
w świętej liturgii...

 

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

DSC 0665
 

Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2