Dni krzyżowe

Dni Krzyżowe

 

            Zgodnie z wielowiekową tradycją trzy dni ( poniedziałek, wtorek i środa ) poprzedzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, obchodzone są w Kościele jako tzw. Dni Krzyżowe. Nazwa ta wywodzi się od procesji, które dawniej odbywały się  do kaplic, krzyży przydrożnych wśród pól ...

Czas ten, to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. 

            W naszym Sanktuarium w dniach od 22 - 24 maja podczas procesji wokół kościoła celebrowanej pod przewodnictwem ks. dziekana dr. Błażeja Dojasa licznie zgromadzeni wierni śpiewali Litanię Loretańską i modlili się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, zanosili błagania o urodzaje, pamiętali o tych, którzy w różnych miejscach na Ziemi cierpią głód, prosili o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy... 

            Modlitwy błagalne o dobre urodzaje zapewniające dostatek chleba stanowiły rozwinięcie wezwania z „Ojcze nasz" – „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”... Wierni modlili się o ochronę ziemi przed gradobiciem, suszą i innymi klęskami oraz o dobry urodzaj.
            W naszym, typowo rolniczym regionie ta piękna tradycja nabiera szczególnego znaczenia.  Warto więc zachować dla przyszłych pokoleń piękny zwyczaj nabożeństw majowych, odprawianych przy przydrożnych kapliczkach, krzyżach oraz tradycję obchodzenia dni krzyżowych, pamiętając, że dostatek żywności to nie tylko owoc ludzkiej zapobiegliwości, pracy rolnika czy technologii, ale wciąż zależy on od słońca, deszczu, a gubiąc kontakt z ziemią, tak łatwo można zgubić kontakt z jej Stwórcą...

 

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

DSC 0665
 

Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2