3 maja - Matki Bożej Królowej Polski

Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

Z dawna Polski Tyś Królową...

         W dniu 3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto, ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 r. na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., ma podwójny wymiar - religijny i patriotyczny. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza - powierzenie królestwa opiece Matce Bożej, a także uchwalenia Konstytucji 3 Maja...

            Licznie zgromadzeni wierni, pod przewodnictwem ks. dr. Błażeja Dojasa stanęli tego dnia do modlitwy w duchu wdzięczności za dar, jaki zostawił nam Jezus - Maryję Matkę, tę, która od wieków prowadzi Polskę i Polaków, która nigdy nie zawodzi i jest wielką chlubą polskiego narodu. Uroczysty charakter Mszy św. nadała też  służba liturgiczna ołtarza, którą pełnili w tym dniu ministranci i Bractwo Ministranckie. Oprawę muzyczną zapewniła organistka p. Katarzyna Chmielarczyk i schola dziecięca, która dając wyraz temu, jak szczęśliwa Polska cała, śpiewała:
 ".... Za wszystkie troski i Twoje starania 

Chcemy Cię darzyć pełnią zaufania.

Dzięki Ci za to, że jesteś naszą Matką..."

         W homilii ks. Celebrans nawiązał do książki Jerzego Langmana, w której autor wspomina swojego szkolnego kolegę, „zawodowego złodzieja”, który większość życia spędził w więzieniach. Przed każdymi świętami  jego matka przygotowywała kosz jedzenia i szła do zakładu karnego. Zapewne każdy, kto ją widział nie myślał o niej jak o matce kochającej swe dziecko, a widział w niej matkę złodzieja... A ona, mimo jego ułomności, kochała go, widziała w nim swojego syna.

         Tu mówca przywołał scenę z odczytanej Ewangelii wg św. Jana, w której Chrystus poleca ucznia Matce, a Matkę - uczniowi. W ten sposób zostaje Matką całego Kościoła, naszą Matką, zawsze wierną Jezusowi. Matka Boga szła pod krzyż, który był hańbą ... Była wśród tłumu, który najpierw wołał: „hosanna”,  a za chwilę: „ukrzyżuj”. Jakże szybko człowiek zmienia swoją postawę. Wierność Matki Bożej objawia się w dramacie Jezusa. Zawsze jest Ona obecna w dziele swego Syna. Była z nami zawsze, od początków chrześcijaństwa po burze dziejowe - zabory, powstania, wojny... Polacy się nie załamywali, bo mieli Królową Jasnogórską. Nie czcimy obrazu, ale Matkę - Królową. Dziś stajemy u stóp Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, której wizerunek jest tu od ponad sześciuset lat. To pobożność ludowa nadała Matce Bożej różne tytuły, ale to do tej samej Matki wołamy w ważnych potrzebach, wierząc, że Ona nie zostawi swoich dzieci...

         Ks. Dziekan zapowiedział, że po ponad czterdziestu latach, 18 maja 2019 roku rozpocznie się peregrynacja obrazu   Pani Jasnogórskiej w Archidiecezji Poznańskiej. Do Smolic obraz przybędzie 26 sierpnia na godz. 18.00. Dziękujmy opatrzności Bożej i Biskupom za ten wyjątkowy czas - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, byśmy mogli tu wypraszać Jej wstawiennictwa. Prosić, by zakończenie peregrynacji w archidiecezji w 2020 r. dopełniło się koronacją Matki Bożej, Pani Smolickiej. Czas, który jest nam teraz dany przeznaczymy na przygotowania. W listopadzie odbędzie się pielgrzymka do Częstochowy, by zaprosić Panią Jasnogórską do Smolic, a potem w okresie Wielkiego Postu odbędą się Misje święte. Wszystkie te wydarzenia pozwolą nam pogłębiać wiarę, przygotować się na te ważne, historyczne wydarzenia.

         Maryja jest Królową i Matką, możemy być szczęśliwi, my parafianie smoliccy, że mamy Matkę, która potrafi kochać wszystkich, obyśmy i my umieli tak kochać i być Totus Tuus - podsumował ks. Dziekan.

Uroczystą celebrację zakończono odśpiewaniem pieśni „Boże, coś Polskę”, po czym nastąpiło zasłonięcie cudownego obrazu.

         Pieśnią „Sześćset lat, Maryjo...”, wyśpiewano uwielbienie i podziękowanie za obecność Maryi, bo kult Matki Bożej Królowej Polski  jest wciąż żywy, a Jej majowe święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za wstawiennictwem Maryi. Stąd ta wyśpiewana prośba : „ ....Zostań z nami Matko ukochana, nie lat sześćset, lecz na zawsze już...”

 


 

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

DSC 0665
 

Kościół naszym domem – remontujmy go razem!

Z dniem 15 lipca 2013 r. rozpoczęliśmy zabezpieczanie nieszczelności dachu naszego kościoła, który już od pewnego czasu wymagał całkowitej  naprawy. Przeciekający dach... >>więcej


Plan cmentarza oraz rozkład kwatery 1 i 2 dostępny na stronie >>więcej


 NOWE zdjęcia w galerii >>zobacz


 Polecane artykuły:
- Odpusty
- Karta Praw Rodziny
- Listy Pasterskie


MĘCZENNICY XX WIEKU >>zobacz

 

Porządek Mszy Świętych

Msze św. w niedziele: 8:00, 10:30
Msze św. w dni powszednie: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 10:30, 18:00

Biuro parafialne czynne jest w dni powszednie po Mszy św.

Kontakt:
Ks. Proboszcz Błażej Dojas
63-740 Kobylin, Smolice 1
tel.: 65 548-28-77
e-mail: parafia@smolice.eu

grafika rycina Smolice2